“Inovare și performanță în administrația publică a Consiliului Județean Vrancea”, SIPOCA 813/MYSMIS 136088

Perioada de culegere a datelor s-a încheiat.

Vă mulțumim pentru implicare!

Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capacitate Administrativă 2014-2020!
poca